Dom Dla Absolwenta logo
Realtor logo

Jest on adresowany do absolwentów wyższych uczelni i szkół ponadgimnazjalnych zatrudnionych lub mających ofertę zatrudnienia w podmiotach działających na terenie Szczecina w branżach szczególnie istotnych dla rozwoju miasta.

O co chodzi?

Zamieszkaj w Szczecinie! Dopiero co zacząłeś karierę zawodową, jesteś młody, aktywny, pełen pomysłów i energii? Zostań w Szczecinie. Na starcie swojej kariery atrakcyjny mieszkaniowy program Miasta Szczecin „Dom dla absolwenta” realizowany przy udziale Szczecińskiego TBS umożliwi Ci wynajęcie na preferencyjnych warunkach komfortowego i wykończonego “pod klucz” mieszkania. Oferta kierowana jest do absolwentów najbardziej poszukiwanych kierunków uczelni wyższych, ale nie tylko. Adresatami programu są także osoby zatrudnione na terenie Szczecina w branżach uznanych przez Miasto za kluczowe dla jego rozwoju.

Proste zasady, wyraźne korzyści

W ramach programu absolwent lub osoba zatrudniona w Szczecinie otrzyma wsparcie poprzez pokrycie przez Miasto połowy wkładu własnego wymaganego do wynajęcia mieszkania z zasobów Szczecińskiego TBS. Kwota ta wynosi 30 proc. kosztów budowy wybranego lokalu. Połowę tej kwoty,15 proc. (czyli ok. 35 tys. zł!), pokryje Gmina Miasto Szczecin. Drugą część wpłaci pracodawca lub sam absolwent.

Umowy najmu Szczecińskie TBS zawrze na czas oznaczony 3 lata z możliwością przedłużenia.

Kilkadziesiąt nowoczesnych lokali w atrakcyjnej lokalizacji


Mieszkania z programu Dom dla Absolwenta znajdują się między innymi w przebudowanych i zmodernizowanych budynkach Szczecińskiego TBS przy ul. Chodkiewicza 8 i 9 na terenie Osiedla mieszkaniowego „Sienno” przy ul Pelikana, Flaminga i Łącznej oraz osiedla „Wrzosowe wzgórze”.


Przyszłe lokale mogą być pozyskiwane w ramach całego zasobu Szczecińskiego TBS. Zapoznaj się z naszymi osiedlami: http://www.stbs.pl/index.php/budujemy.html

 

Adresat programu:

To się opłaca!

Wnioski należy składać w siedzibie Szczecińskiego TBS przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 w Szczecinie.