Dom Dla Absolwenta logo
Realtor logo
post cover

Absolwenci kolejnych kierunków mogą skorzystać  z wynajmu mieszkania w ramach programu „Dom dla Absolwenta”. Do informatyków, filologów, ekonomistów, fizyków, biotechnologów oraz specjalistów związanych z branżą morską dołączają medycy. Prezydent Piotr Krzystek podpisał porozumienie z dyrektorami szczecińskich szpitali, w którym zadeklarował udostępnienie czternastu mieszkań absolwentom kierunków medycznych.

Zgodnie z założeniami programu „Dom dla absolwenta”, przy szczególnie istotnych dla rozwoju miasta dziedzinach zawodowych, prezydent może odstąpić od procedury wolnego naboru wniosków o najem lokalu i przyznać określoną pulę mieszkań absolwentom wskazanym przez pracodawcę lub grupę pracodawców prowadzących działalność na terenie Szczecina.

Po wielu konsultacjach ze środowiskiem medycznym, wychodzimy naprzeciw potrzebom publicznych placówek służby zdrowia, a w szczególności szczecińskich szpitali. Coraz więcej młodych lekarzy i pielęgniarek decyduje się na pracę poza granicami naszego kraju. Chcielibyśmy zatrzymać ludzi związanych z branżą medyczną w Szczecinie i spowodować, że to właśnie w naszym mieście będą rozwijać swoją karierę zawodową. – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

„Dom dla Absolwenta” to program mieszkaniowy miasta realizowany przy udziale Szczecińskiego TBS. Zakłada wynajęcie na preferencyjnych warunkach komfortowych i wykończonych “pod klucz” mieszkań absolwentom najbardziej poszukiwanych kierunków szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych oraz osobom zatrudnionym na terenie Szczecina w branżach uznanych przez miasto za kluczowe dla jego rozwoju.

W ramach programu absolwent otrzymuje wsparcie polegające na pokryciu przez Miasto połowy wkładu własnego (czyli ok. 25 tys. zł) wymaganego do wynajęcia mieszkania z zasobów Szczecińskiego TBS. Drugą część wpłaca pracodawca lub sam absolwent. Umowy najmu Szczecińskie TBS zawiera na okres od 3 do 6 lat z możliwością przedłużenia.

Program daje najemcy pewne zakwaterowanie, wolne od zobowiązań kredytowych i bez ryzyka np. podniesienia czynszu, czy nagłego wypowiedzenia, co często zdarza się na rynku prywatnym. Najmujący mieszkanie będzie mógł traktować je jak swoje, ale jeśli zdecyduje, że nie chce dalej przedłużać najmu – zostanie mu zwrócony jego wkład własny. – tłumaczy Grażyna Szotkowska, prezes Szczecińskiego TBS. – Jeśli zaś zdecyduje się pozostać w mieszkaniu, dopłaci połowę wkładu własnego.

Mieszkania udostępniane w programie znajdują się w nowo wybudowanych budynkach Szczecińskiego TBS na Osiedlu Sienno znajdującym się przy ul. Pelikana, Flaminga i Łącznej oraz w budynkach w Śródmieściu przy ul. Chodkiewicza.

Program ruszył dwa lata temu. Do tej pory Szczecińskie TBS zawarło umowy na 32 lokale. Początkowo beneficjentami byli studenci kierunków informatycznych. W zeszłym roku  grupa odbiorców została rozszerzona o kolejne zawody – filologów, ekonomistów, fizyków, biotechnologów i specjalistów związanych z branżą morską. W tym roku dołączyli do nich absolwenci studiów medycznych oraz zawodów medycznych.

Szczecińskie TBS prowadzi stały wolny nabór wniosków osób zainteresowanych wynajmem mieszkania w ramach programu, przygotowując kolejne mieszkania do zweryfikowanego złożonymi wnioskami popytu. O najem lokalu może się ubiegać osoba, która ukończyła studia pierwszego lub drugiego stopnia w wyszczególnionym zawodzie, jest absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej, jest zatrudniona lub ma ofertę zatrudnienia przez pracodawcę na terenie Szczecina w danym zawodzie, przy czym w dniu podpisania umowy najmu lokalu musi być formalnie zatrudniona u danego pracodawcy, lub prowadzić działalność gospodarczą. Musi spełniać też odpowiednie kryteria dochodowe oraz złożyć oświadczenie, że opłaca lub będzie opłacać podatek dochodowy w Szczecinie. Ważnym kryterium jest wiek, który w tym roku uległ zmianie – najemca nie może mieć skończonych 35 lat (wcześniej 30).

Więcej informacji w regulaminie na stronie:  www.domabsolwenta.szczecin.pl.

Zdj.

Porozumienie z prezydentem podpisali dyrektorzy trzech szpitali: Marcin Sygut, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM, Łukasz Tyszler, dyrektor  Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ „ Zdroje”, Konrad Jarosz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM, przy ul. Unii Lubelskiej.

Tags: